ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

  Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων
  • Σεράφειο Δήμου Αθηναίων
   Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 118 54, Αθήνα
  • +30 210 32 53 123
  • info@athens.opensocialnet.gr
  Χρηματοδότηση